Jaarlijks uitvoering 2015 - Feest der herkenning

Parent Category: ROOT Category: Jaarlijkse uitvoering

Ons jaarlijkse concert met als titel Feest der herkenning  was op zaterdag 18 april 2015

Het concert stond dit jaar in het teken van het afscheid van Nico de Boer die tot onze spijt besloten heeft na 44 jaar te stoppen als dirigent van het HGK.

Er is een programma samengesteld bestaand uit werken van componisten van wie we in die 44 jaar met enige regelmaat stukken hebben gezongen; een ‘feest der herkenning’ dus.

W.A. Mozart – Vesperae Solennes de Domenica KV321

F. Schubert – Kyrie in F

F. Schubert – Stabat mater

A.Vivaldi – Magnificat RV610

H. Purcell - Come ye sons of art

Daarnaast heeft Maja Roodveldt, één van de solisten die vaak aan onze concerten mee heeft gewerkt het Ave Maria van Caccini gezongen, begeleid door Annemieke Jussen.

Verder werd medewerking verleend door professionele solisten uit het Groot Omroepkoor en werden we begeleid door het begeleidingsorkest Gooistad.

Na afloop van het concert was er voor oud-leden gelegenheid om afscheid te nemen van Nico.